Flash Express - ซีพลัส เอ็กซ์เพรส

รูปแบบการให้บริการ

Flash Express เป็นบริษัทที่ให้บริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ คุณสามารถใช้ แอพเพื่อนัดให้คูเรียเข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้านฟรีตั้งแต่1ชิ้นขึ้นไป หลังจากบุ๊คกิ้งงานผ่านAPPแล้ว คูเรียจะเข้ารับพัสดุของคุณภายใน 2 ชั่วโมง และคุณยังสามารถติดตามพัสดุได้ตลอดเวลา สามารถค้นหาสาขาที่ให้บริการ ตรวจสอบราคาค่าขนส่งและอื่นๆอีกมากมาย

เอกสารสำหรับเคลมสินค้า

  • สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
  • Book Bank สำหรับโอนเงินค่าสินค้า
  • ใบเสร็จแสดงราคาสินค้า
  • แบบฟอร์มการเคลม โดยทางบริษัทจะเป็นผู้ส่งให้ใส่ข้อมูลและส่งกลับมายังบริษัท

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อตกลงการใช้บริการส่งสินค้าแบบชำระเงินปลายทาง

(สำหรับหน้าร้านสาขา ซีพลัส เอ็กซ์เพรส ใช้งาน)
ตารางค่าธรรมเนียมจัดส่งพัสดุของขนส่ง บริษัท ซีพลัส เอ็กซ์เพรส จำกัด