ข่าวสาร - ซีพลัส เอ็กซ์เพรส

ข่าวสาร

รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์ยกระดับมาตรฐานคุณภาพประจำปี 2563 (Thailand Franchise Quality Award 2020)

รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์ยกระดับมาตรฐานคุณภาพประจำปี 2563 (Thailand Franchise Quality Award 2020)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดพิธีมอบรางวัล “ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการ” ประจำปี 2563 ซึ่งแต่ละแฟรนไชส์ต่างได้ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการและได้รับการเพิ่มพูนความรู้

read more
ซีพลัส เอ็กซ์เพรส รับรางวัล TOP  BRAND AWARDS 2020

ซีพลัส เอ็กซ์เพรส รับรางวัล TOP BRAND AWARDS 2020

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา “คุณทวีโชค แซ่ตั้ง” CEO บริษัท ซีพลัส เอ็กซ์เพรส จำกัด เข้ารับรางวัล “TOP BRAND AWARDS 2020”ธุรกิจผลิตภัณฑ์(BRAND) ดีเด่น ประจำปี 2020 จาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ณ ห้องคอนเวชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดีรังสิต จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)

read more