fbpx
แผนกบริการลูกค้า 02-666-1999
    11 / 100

    รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์ยกระดับมาตรฐานคุณภาพประจำปี 2563 (Thailand Franchise Quality Award 2020)

    ⨳ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดพิธีมอบรางวัล “ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการ” ประจำปี 2563 ซึ่งแต่ละแฟรนไชส์ต่างได้ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการและได้รับการเพิ่มพูนความรู้

    ⨳ การได้รับคำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาธุรกิจ การวิเคราะห์จุดอ่อน และสร้างจุดแข็งเพื่อให้ธุรกิจมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีแฟรนไชส์ที่เข้ารับรางวัล 34 แบรนด์

    ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.thaifranchisecenter.com/info/show.php?etID=10212